PRIVACYVERKLARING VAN ALL NAILS Eindhoven

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ALL NAILS Eindhoven verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van ALL NAILS Eindhoven, of om een andere reden persoonsgegevens aan ALL NAILS Eindhoven verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
ALL NAILS Eindhoven, Alice van den Broek Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17092556. De salon is bereikbaar via 040-2450332 of info@allnailseindhoven.nl

2. Welke gegevens verwerkt ALL NAILS Eindhoven en voor welk doel
2.1
De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor -en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huid en nagel diagnose/intakeformulier
e) Voor – en na foto’s

2.2
ALL NAILS Eindhoven verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)
je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
b) je naam, adresgegevens,e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van ALL NAILS Eindhoven
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor -en na foto’s van nagels, huid of wimpers worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor-en na foto’s van nagels of wimpers worden (anoniem) gedeeld op Social Media na toestemming van u.

3. Bewaartermijnen
ALL NAILS Eindhoven verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4
Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft ALL NAILS Eindhoven passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt ALL NAILS Eindhoven gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst

5 Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van ALL NAILS Eindhoven kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
ALL NAILS Eindhoven zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse

5.3
Indien je klachten hebt over de wijze waarop ALL NAILS Eindhoven je persoonsgegevens verwerktof je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4
Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van ALL NAILS Eindhoven via info@allnailseindhoven.nl of telefonisch via 040-2450332

6
Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.
Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.